Allmänt

Årsredovisningen och revisionsberättelse

By 9 juli, 2020 augusti 27th, 2020 No Comments

Den 30 juni hölls årsstämma för 2019 online. Under mötet var 29 medlemmar närvarande och godkände årsredovisningen.

Årsredovisningen samt revisionsberättelse har nu lagts på hemsidan på följande sida.