Montering av brytskydd

By 11 mars, 2020 Allmänt

Styrelsen har tidigare gått ut med information om monteringen av brytskydd på alla lägenheter, arbetet försenades något och kommer påbörjas först nu på fredag (13 mars, 2020). Arbetet kommer hålla på under cirka en vecka. Hantverkarna kommer ringa på alla dörrar innan de börjar arbetet på respektive lägenhet.

Boende behöver inte vara hemma för att arbetet ska kunna utföras. Hantverkarna kommer inte kunna ge några exakta tider om när brytskydd kommer monteras på enskilda lägenheter. Eventuella lägenhetslarm kommer troligtvis inte utlösas vid montering.