Sammanfattning Styrelsemötet 2019-11-12

By 19 november, 2019 Protokoll styrelsemöte
 • Vi har haft ett begränsat problem under oktober månad där några hyresgäster inte kom in i garaget efter övergången till till oss från Sthlm parkering. Det är nu åtgärdat och vi har full kontroll över systemet.
 • Styrelsen har nu godkänt en offert rörande kameraövervakning samt förbättrad belysning i garaget. Arbetet kommer utföras inom en snar framtid.
 • Fastighetsgenomgången av garaget påtalade tre brister som vi kommer behöva åtgärda i närtid.
  • Ventilationsgaller mot plan 3 måste åtgärdas snarast då rasrisk finns.
  • Vi har bristfällig brandtätning på ett par ställen.
  • Vi har rost vid entrédörrarna från plan 1.
 • Styrelsen diskuterade inbrottsförsöket i garaget och de beslut som tagits tror vi kommer verka i avskräckande syfte, både gällande kameraövervakning samt brytningsskydd på dörrarna i garageportarna.
 • Föreningen har godkänt 1 ny medlem.