Protokoll styrelsemöte

Sammanfattning från styrelsemötet 2019-09-10

By 18 september, 2019 No Comments

Här nedan följer en kortare sammanfattning rörande septembers styrelsemöten.

  • Styrelsen beslutade att förlänga avtalet för fastighetsförsäkringen med If ytterligare 1 år. I det avtalet ingår en bostadsrättsförsäkring för alla boende.
  • CEMI kommer kattsäkra övre garaget.
  • Föreningens ändrade stadgar godtogs inte av bolagsverket. Medlem kommer skriva ny motion till årsstämman.
  • Föreningen har bundit om lån om totalt 20 miljoner som delats upp till tre lån: 10 miljoner år 2024 (1,15% ränta), 5 miljoner år 2023 (ränta 1,10%) och 5 miljoner år 2023 (ränta 1,10%). 
  • Hemsidan har strulat ett tag men det är nu åtgärdat. Den har också fått sig en översyn och innehåll har uppdaterats.
  • Bygglov för inglasning av balkonger är nu godkänt av staden och alla boende som vill kan återigen glasa in sina balkonger via Lumon. Läs mer på hemsidan under För boende > Balkonger och Inglasning.