Ytterligare information rörande garageövertagandet 1 oktober 2019

By 2 september, 2019 Garaget

Som tidigare meddelats kommer alla boende i föreningen erbjudas att behålla sina befintliga platser. Styrelsen planerar att skicka ut nya avtal under vecka 36. Om dessa, signerade, skickas in till styrelsen innan den 20 september kommer du få behålla din plats. Om datumet skulle ändras så kommer vi meddela det på hemsidan.

Styrelsen kommer också erbjuda platser till de boende som idag INTE har parkeringsplatser men som innan den 3/9 har inkommit med intresseanmälningar på hemsidan i mån av plats. Det här informerades det också om på enkäterna som delades ut till alla boende.

Från och med den 3/9 kommer styrelsen börja upprätta regelrätta köer.

Styrelsen kommer även således under vecka 36 även även skicka ut förnyelseavtal till de externa hyresgäster som idag har avtal med Stockholm Parkering och som har stått i garaget längst. Observera att externa hyresgäster kanske inte kommer erbjudas plats, beroende på om det finns boende i föreningen som vill ha en plats i garaget.

Styrelsen jobbar för att passersystemet, initialt ska vara oförändrat och att föreningen tar över administrationen av det i sin helhet tillsammans med föreningens underleverantör SafeTeam.

Styrelsen sammanträdde idag, 1/9 och tog flera vägledande beslut som kommer gälla för garaget från och med 1 oktober 2019

 • Styrelsen kommer införa två olika prislistor. Prislista 1 gäller för boende i föreningen och Prislista 2 gäller för externa hyresgäster. Du kan se dessa på engelsmannen4.se/garaget.
 • I och med att föreningen övertar driften av garaget kommer våra medlemmar inte längre betala moms för sina parkeringsplatser. Då det är inte är möjligt för föreningen att erbjuda minst en parkeringsplats till alla boende och garageintäkterna kommer gynna ALLA boende har styrelsen beslutat att från den 1 oktober höja hyrorna för de olika parkerings/garageplatserna.
  • För boende i föreningen höjs hyrorna till samma nivå som de som har parkeringsplats idag betalar ink moms. Således kommer en garageplats utan el fortsätta kosta dig 625 kr/månaden. Det samma gäller alla våra olika platstyper. Det här innebär en oförändrad kostnad för dig som bor i föreningen men en ökad intäkt som gynnar alla föreningens medlemmar.
  • För externa hyresgäster höjs hyran ytterligare. Detta är för att föreningen kommer genomföra flertalet investeringar i garaget under en snar framtid. Vårt garage är också bland de billigaste i området idag.
 • Fastighetsskötsel av garaget kommer skötas av CEMI som idag sköter om våra övriga fastigheter. Detta görs på prov under 1 års tid.
 • Styrelsen beslutade att investera iförbättrad belysningen i garaget, måla om det invändigt samt investera i kameraövervakning av garaget. Styrelsen kommer också utreda möjligheten att installera motorvärmare på alla platser i garaget men göra det valfritt för hyresgästen att få tillgång till denna. Detta efter en vägledande undersökning bland föreningens boende. Ommålning är en del av underhållet men kommer gissningsvis också göra garaget ljusare.
 • Styrelsen beslutade att inrätta 5 olika köer, 1 kö för varje platstyp. Som boende i föreningen kommer du ha förtur i kön.
 • Styrelsen beslutade att ett hushåll endast får ha 2 parkering/garageplatser, oavsett typ, för bil. (gäller såväl boende som externa hyresgäster)
 • Styrelsen beslutade att ett hushåll endast får ha 1 mc plats. (gäller såväl boende som externa hyresgäster)
 • Styrelsen beslutade att ett hushåll endast får ha 1 mc uppställningsplats. (gäller såväl boende som externa hyresgäster)
 • Styrelsen beslutade att det maximala antalet parkeringsplatser ett hushåll kan ha är 3 stycken, 2 för bil och 1 för MC. (gäller såväl boende som externa hyresgäster)
 • Styrelsen beslutade att i de fall då boende i föreningen vill ha mer än 1 parkerings/garageplats, oavsett platstyp, så kommer de bara få det rabatterade priset enligt prislista 1 för den dyrare av platserna. Hyran för den nästkommande parkeringsplatsen blir således samma hyra som för externa hyresgäster i enlighet med prislista 2. Observera att föreningens medlemmar fortfarande inte betalar moms för parkeringsplatsen.
  • Exempel: Olle bor på Holbergsgatan 90 och har en bil och en motorcykel. Olle kommer då betala 625 kr för sin bilplats och 440 kr för sin motorcykelplats. Han betalar det rabatterade hyran för sin bilplats men betalar som en extern hyresgäst för sin andra plats men behöver inte betala momsen.
 •       Styrelsen beslutade att uppsägningstiden i avtalen kommer vara för nästkommande kalendermånad. Så säger du upp ditt avtal den 3 september så går det ut den sista oktober. Detta kommer framgå i avtalen.

Styrelsen förstår att det säkert finns åsikter om det här och välkomnar medlemmar att skriva motioner till årsmötet. Dessa skickas till info@engelsmannen4.se och märk mejlet med rubriken motion.