Viktig information till andrahandshyresgäster i Holbergsgatan 92

By 2 september, 2019 Garaget

Styrelsen för Engelsmannen 4 vill med detta informera om att BRF Engelsmannen 4 från och med 1 oktober 2019 kommer att överta förvaltningen av garaget på Holbergsgatan 92 från Stockholms Parkering. I praktiken innebär det att alla platser kommer sägas upp av Stockholm Parkering.

Är du medlem eller boende i BRF Engelsmannen 4 kommer du få ett nytt avtal per post inom kort. Vänligen returnera ett (1) påskrivet avtal till föreningen. Har du flera platser ska du ha fått ett avtal per plats. Saknas ett avtal så kontaktar du styrelsen via hemsidan snarast.

Föreningen måste ha det nya avtalet till handa senast den 20 september 2019. Förutsatt att vi får in ditt avtal i tid kommer du få behålla din befintliga plats i garaget.

Är du en befintlig, extern hyresgäst i garaget så kommer du få en plats i mån av utrymme. I första hand kommer föreningens medlemmar som ej fått en plats i garaget beredas plats. Därefter kommer de externa hyresgäster, vars befintliga avtal med stockholm parkering är äldst, erbjudas plats i garaget först.

Föreningen kommer i samband med övertagande införa olika hyresnivåer beroende på

  1. Platstyp
  2. Medlem/boende i föreningen
  3. Extern hyresgäst.

Mer information kring hur föreningen kommer att göra vad gäller eventuella nya avtal för externa hyresgäster, brickor, kösystem etc kommer vi återkomma kring. Om du är intresserad av att ta del av den informationen ber vi dig gå in på engelsmannen4.se och anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Vi kommer även löpande uppdatera engelsmannen.se/garage med info rörande dessa ämnen.