Garaget

Information rörande garageövertagandet från Stockholm Parkering

By 29 augusti, 2019 No Comments

På hemsidan finns det en avdelning som heter garaget. Där kommer föreningen löpande lägga ut information kring vad som gäller för garaget. På grund av sjukdomar i styrelsen har vårt arbete rörande övertagandet hamnat aningen på efterkälken men vi kommer snarast börja skicka ut nya avtal till alla medlemmar och boende i föreningen som har garageplats/parkeringsplats. Förutsatt att vi får in ditt avtal i tid kommer du få behålla din plats i garaget/parkeringen.

Vi kommer också erbjuda garageplats till de boende/medlemmar som inte idag har en garageplats men anmält intresse på hemsidan. Detta kommer också ske hyfsat omgående. Så har du inte anmält dig än så bör du göra det snarast.

När detta är genomfört kommer resterande garageplatser erbjudas till de externa, befintliga hyresgästerna. Dessa kommer erbjudas efter hyrestid. Dvs, köplatsen avgörs av hyrestidshistoriken. Efter att garaget är fullbelagt kommer en ny kölista upprättas, som hanteras av styrelsen. Du anmäler dig till den via formuläret på sidan för garaget.

Föreningen kommer införa olika hyror för föreningens medlemmar/boende och för externa hyresgäster. Mer om detta senare.

Vi jobbar för närvarande med att säkerställa så även passersystem kommer fortsätta fungera som det ska även efter övertagandet.

Föreningen kommer också genomföra flertalet investeringar i garaget under 2019/2020. Mer om dessa senare.