Sammanfattning Styrelsemötet 2019-02-14

By 26 februari, 2019 Allmänt

Styrelsen behandlade bland annat följande frågor:

  • Ny uppkommen vattenskada på Holbergsgatan 90. Styrelsen beslutade i att undersökning av alla stammarna i båda husen ska ske innan stamspolningen.
  • Skylt kommer sättas upp på miljörummets dörr som säger ”Obehöriga äger ej tillträde” så att boende kan hänvisa till den om någon utifrån vill in i miljörummet.
  • Styrelsen undersöker en app för kommunikation internt och/eller med boende.
  • Styrelsen undersöker möjligheten för årsstämma på Kaskad mellan 20-22 maj 2019.
  • En ny medlem har flyttat in på Björnsonsgatan 58.
  • Processen för att förnya bygglovet för balkonginglasning har påbörjats. Tyvärr har styrelsen inget uppskattat datum för när den processen når sitt slut.

Utöver detta har ledamöter från styrelsen närvarat på Valberedningens två informationsträffar.