Allmänt

Angående Stamspolning

By 26 februari, 2019 No Comments

Interspol kommer, på uppdrag av föreningens styrelse att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp i Fastigheterna på Holbergsgatan 90 och Björnsonsgatan 58.

Arbetet kommer utföras under vecka 11 (11-15 mars).

Interspol kommer avisera respektive lägenhet minst tre arbetsdagar i förväg där de ger mer information om hur det går till, vilken tid och om att den boende måste sätta lägenhetsnycklarna i dörrtuben om den boende inte kan vara hemma.

Det är av yttersta vikt att Interspol kommer in i ALLA lägenheter.

Arbetet utförs mycket snabbt och smidigt i lägenheterna och Interspol lämnar arbetsplatsen ren efter sig.

 

Interspol will, on behalf of the association’s board, carry out cleaning of kitchen and bathroom sewers in the properties on Holbergsgatan 90 and Björnsonsgatan 58.

The work will be carried out during week 11 (March 11-15).

Interspol will announce to the respective apartment at least three working days in advance, where they provide more information about how the work is carried out and at what time. The resident must put the apartment keys in the door tube if the resident cannot be at home when the work needs to be carried out.

It is of utmost importance that Interspol gets access to ALL apartments.

The work is carried out very quickly and smoothly in the apartments and Interspol leaves the workplace clean behind them.