Arbetsgrupp för Garaget & Trädgården

By 21 januari, 2019 Allmänt

Styrelsen är på jakt efter medlemmar som vill engagera sig i frågor rörande garaget och vår utemiljö. Vi kommer därför bilda två arbetsgrupper (förutsatt att det finns tillräckligt med intresserade).

En arbetsgrupp som kommer jobba med underlag och förberedelserna för övertagandet av driften av garaget i september 2019. Den här arbetsgruppen kommer ledas av ordförande Freddy Becker och rapportera direkt till styrelsen.

Den andra arbetsgruppen ska jobba med att planera och utveckla vår utemiljö, dels utanför respektive port, runt fastigheterna samt de grönytor vi har på plan 1 och plan 3. Gruppen ska ta fram förslag och underlag till styrelsen/medlemmarna på vilka åtgärder man vill se för att förbättra dessa. Vem som kommer leda gruppens arbete är inte bestämt i dagsläget.

Om du är intresserad av att sitta med i någon av dessa arbetsgrupper, skicka då ett mejl till styrelsen@engelsmannen4.se där du meddelar ditt intresse. Ta med dina kontaktuppgifter (mejl och telefonnummer) och skriv i ämnesraden vilken arbetsgrupp du är intresserad av att engagera dig i.

Sista dagen för anmälan är 3 februari 2019.