Sammanfattning av styrelsemötet 2018-12-13

By 19 december, 2018 Allmänt

Följande är en kort sammanfattning från styrelsemötet den 13 december.

  • Styrelsen har beslutat om budgeten för 2019.
  • Styrelsen kommer börja utreda möjligheten att gå över till bergvärme och solcellsinstallation för båda fastigheterna.
  • Tre per capsulam beslut noterades. Bytet av maskinparken i båda fastigheternas tvättstugor, installation av rörelsesstyrd belysning för lägenheter med uteplatser i bottenplan (plan 1 och 3) samt borttagning av askkoppar på prov från entréerna på plan 1 i 6 månader från 2018-12-01.
  • Styrelsen har också blivit klar med en viktig milstolpe i sitt GDPR arbete och har nu personuppgiftsavtal med relevanta leverantörer.
  • Det har konstaterats att det finns ett mindre antal lägenheter där brandvarnare fortfarande inte är installerat. Om du är drabbad, vänligen kontakta styrelsen snarast på styrelsen@engelsmannen4.se.
  • Vinterbrevet kommer skickas ut i dagarna till alla boende.
  • Styrelsen har även beslutat att inrätta en arbetsgrupp för frågorna som måste hanteras innan driften av garaget tas över av föreningen i september 2019. Styrelsen utsåg Freddy Becker till sammankallande för arbetsgruppen. Information kommer gå ut till medlemmarna. Vet du redan nu att du vill ingå i den här arbetsgruppen, skicka då ett mejl till freddy@engelsmannen4.se.