Protokoll styrelsemöte

Sammanfattning styrelsemötet 11 oktober 2018

By 16 oktober, 2018 No Comments
  • Styrelsen har fått in två motioner till årsmötet, den ena rörande gungor på plan 3 och den andra rörande installation av AC-enheter i samtliga lägenheten. Styrelsen kommer besvara dessa och redovisa svaret i handlingarna till årsstämman.
  • Föreningen har genomfört en tidigare beslutad låneamortering på 2 miljoner.
  • Höstbrevet kommer snart skickas ut till alla boende.
  • Nytt datum för installation av brandlarm meddelas inom kort.
  • Visst underhåll av entrédörrarna på plan 3 kommer genomföras under närmsta tiden.
  • Bänkarna på plan 1 och plan 3 kommer täckas för vintern i början av november.