AllmäntProtokoll styrelsemöte

sammanfattning styrelsemötet 12 juli 2018

By 17 juli, 2018 juli 21st, 2018 No Comments

Sammanfattning av några av de ärenden som avhandlades på styrelsemötet:

  • Bindning av lån; styrelsen beslutade att inte binda några lån under verksamhetsåret.
  • Extra föreningsstämma gällande stadgarna den 15:e september kl 15.00. En formell kallelse kommer gå ut i enlighet med stadgarna.
  • Datumen för tre styrelsemöten, augustimötet hålls den 9, oktobermötet den 11:e och novembermötet den 8:e justerades och uppdaterades på hemsidan.
  • Styrelsen har antagit en rutin för hantering av årsstämmoprotokollet då hanteringen brustit flera år i rad.
  • Styrelsen kommer införa en ny rutin för hantering av ärenden rörande ombyggnation som innebär ingripanden i bärande konstruktion eller våtrumsutrymmen. Det kommer en separat nyhet om detta.
  • Styrelsen håller på att se över leverantörer för omläggning av stenpassagen mellan husen på plan 1, ekonomisk förvaltare och leverantör av återvinningshantering. Beslut kring dessa planeras tas under tidig höst.
  • Föreningen kommer genomföra ombyggnationer av cykelrum & barnvagnsrum för att optimera ytanvändningen i dessa. I samband med den ombyggnationen kommer ytterligare en rensning ske av dessa utrymmen. Styrelsen kommer gå ut med separat information till alla boende i föreningen.