sammanfattning styrelsemötet 7 juni

By 11 juni, 2018 juli 21st, 2018 Allmänt, Protokoll styrelsemöte
  • Styrelsen konstituerade sig. Se de olika posterna på följande sida.
  • Styrelsen beslutade att under sommaren/hösten genomföra en rensning av cykelrum & barnvagnsrum. Dekaler för uppmärkning av tillhörigheter ska delas ut till de boende.
  • Styrelsen beslutade att genomföra yteffektiviserande åtgärder i form av hyllplan, krokar och nya cykelställ i barnvagnsrummen & cykelrummen till en kostnad av cirka 55 700 kr.
  • Styrelsen har fört fram kritik till vår leverantör av blomsterinstallationer i våra krukor och meddelat att de var undermåliga. Förbättring ska ske.
  • Styrelsen har fört fram kritik till Cemi kring att namnbyten inte sker snabbt nog.
  • Styrelsen har valt att ingå ett serviceavtal gällande våra tvättstugor med ENTEMA.
  • Styrelsen kommer försöka hitta ett nytt datum för installation av brandvarnare tillsammans med Brandsäkra. Förslaget är 2:a eller 3:e veckan i augusti.