Allmänt

Sammanfattning styrelsemöte 7 juni 2017

By 11 juni, 2017 No Comments

Sammanfattning av det konstituerade mötet:

  • Under konstituerade styrelsemötet fördelades rollerna inom nya styrelsen. Se följande länk.

Sammanfattning av några av de ärenden som avhandlades på styrelsemötet:

  • Cykelförrådet. Upphängningsanordning för mindre oanvända cyklar ska ordnas.
  • Cykelrensningen är klar och omarkerade cyklar ska lagras under tre månader innan de slängs.
  • Brandskyddsbesiktning har bokats in till den 19 juli.
  • En del av lånen ska läggas om i september och då ska det också amorteras.
  • Stadgeändring: Det har felaktigt kallats till medlemsmöte istället för extrastämma, så det kommer skickas två nya kallelser till alla medlemmar.
  • Mörkt i entrén på Holbergsgatan 90 på kvällarna. Det ska vara upplyst så styrelsen kontaktar Enex för att åtgärda detta.
  • Garaget är nu uppsagt och Stockholm Parkering har två månader på sig att överklaga. Om ingen överklagan inkommer så tar vi över garaget 2019.