Nu är tjänsten för e-faktura igång.

Ett informationsbrev kommer att följa med nästa hyres-/avgiftsutskick, men redan nu går det att läsa mer information här.

Observera att autogiro och e-faktura är två skilda betalningssätt.