Protokoll från årsstämman är klart och ivägskickat till stämmoordförande för granskning. Kopia läggs upp på hemsidan så snart den är godkänd av samtliga, samt annonseras via ett blogginlägg.

Från föregående års styrelse avgår Patrik och Christer, och till ny styrelse väljs Freddy Becker och Mikael Muszynski.

På årsstämman valdes ingen valberedning, då det inte fanns förslag om ny valberedning, och därför åligger det nu styrelsen att hitta nya medlemmar till styrelsen till nästa årsstämma.

Tack alla som kom och med önskan om en trevlig fortsättning på veckan,

Styrelse i Brf Engelsmannen 4