Årsredovisning & revisionsberättelse finns nu uppladdat på hemsidan. Ni hittar den här.

I morgon måndag, 29 maj, årsstämma på Teater Kaskad i Blackebergs centrum kl. 19.00. Ta med legitimation för röstlängden. Kallelsen hittar ni här.

Efter årsstämman äger medlemsmöte rum med omröstning rörande föreningens nya stadgar. Tillhörande kallelse hittar ni här.