Björnsonsgatan 58

Angående ventilationen på B58

By 16 maj, 2017 No Comments

Här kommer lite information om draget/oljudet som uppstår (uppstod igår).

När det blir drag/oljud i trapphuset och lägenheterna (kök, badrum) så beror detta på att brandfläkten har gått igång. Man kan också märka det genom att ytterdörren ibland kan vara svår att öppna på grund av drag.

Brandfläkten är känslig och kan triggas av att någon t.ex. råkat bränna vid/poppa popcorn för länge, och det uppstår rök, eller om man har råkat bränna något i kastrullen. Den kan också triggas av andra former av rök.

Det är såklart bra om branddetektorn är känslig och att systemet går igång, men också opraktiskt om den är alltför känslig.

Brandfläkten kan också triggas av exempelvis en smutsig sensor, som då blir ännu känsligare. Branddetektorn känner av partiklar/joner i luften.

Vad kan jag som boende göra?

  • Om branddetektorn går igång, kontrollera i första hand att du inte känner någon röklukt. Om du känner röklukt, ring 112.
  • Om ingen fara råder, ring till teknisk förvaltning/jour (CEMI), särskilt om oljudet är högt. Kontaktuppgifter finns både på hemsidan och i trapphuset.
  • Meddela gärna styrelsen att du har ringt och felanmält, så finns det också en logg på hur ofta detta uppstår. Informera också gärna andra boende, t.ex. genom att sätta upp en notis i trapphuset. Felanmälningar av denna typ (brådskande) behöver inte gå via styrelsen, utan kan anmälas på egen hand till den tekniska förvaltningen. Detta gör också att ärendet blir snabbare åtgärdat.