Idag har Enex/Värmeinjustering varit och monterat bort termostaterna på elementen. Låt dessa ligga kvar. De monteras tillbaka vid nästa genomgång. Det aviseras senare, när det datumet blir. Förhoppningsvis ska vi få ordning på de varierande temperaturerna i de olika lägenheterna.

Om du upplever störningar i fastigheten, t.ex. hög musik, borrande, spikande, andra störningar nattetid etc. så har föreningen tillgång till en störningsjour dit man kan anmäla störningar. I första hand bör man dock prata med den som man tror orsakar störningen, personen är inte nödvändigtvis alltid medveten om hur väl ljud hörs. Mer information om det hittar du här.

Det går också bra att ringa den tekniska jouren, om ärenden av akut karaktär uppstår. Tänk dock igenom vad som är verkligen akut och vad som är brådskande. T.ex. vattenläckor som kan orsaka stor skada, ta genast kontakt med någon i styrelsen och ring även jouren, medan t.ex. droppande kranar och trasiga lampor inte är tillräckligt akuta för att vara jourärenden. Kontaktuppgifter till jouren finns nu under Felanmälan.

I övrigt väntar vi fortfarande på bokningssystem för tvättstuga, kantlister på våningsplan 1-3 och lite annat från olika underleverantörer.

Säkerhetsdörrar för de som anmält intresse tas tag i under februari månad.

Valberedningen har satt ingång sitt arbete med att välja ny styrelse inför verksamhetsåret 2017-2018.

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 februari.