Allmänt

Föreningens decemberbrev

By 21 december, 2016 No Comments

Information från föreningen

En papperskopia av brevet har delats ut i allas brevlådor.

Stadgeändring, årsstämma 2017 & motioner

Senast den 30 juni 2018 behöver föreningen ha ändrat en del av sina stadgar, som annars blir ogiltiga enligt nya lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagändringen rör bl.a. kallelsetid till föreningsstämma, tidpunkter för årsredovisning/revisionsberättelse samt möjligheten att använda sig av tekniska kommunikationsmedel för kallelsen till stämman.

Den 16 mars 2017 kommer vi att ha ett medlemsmöte i garaget för att rösta om stadgeändringen (som måste göras). Kallelse till det kommer.

Årsstämma kommer att äga rum den 29 maj 2017 på Teater Kaskad i Blackebergs centrum. I samband med det (direkt efter årsstämman) kommer vi att hålla ett till medlemsmöte angående stadgarna.

Senast den 10 april 2017 vill styrelsen ha eventuella motioner till årsstämman.

Vill du sitta i styrelsen, kontakta någon i valberedningen: Anette Nygårds Kers, Ywonne Larsson eller Josefin Reinhard. Samtliga bor på Björnsonsgatan 58 och har en gemensam mail: valberedning@engelsmannen4.se.

Övervakningskamera i miljöstugan

Enligt beslut på det extra medlemsmötet den 11 oktober har det bestämts att övervakningskamera kommer att installera i miljöstugan, då det fortsatt är problem med olovliga grovsopor som ställs där.

Följande regler gäller för miljöstugan:

1) Man får 1 varning för grovsopor och felaktigt sorterade sopor (inkl. ej tillplattade kartonger och slängda hushållssopor). Därutöver får man själv betala kostnaden som uppstår för att frakta bort/rättsortera soporna.

2) Vid den andra varningen förlorar man rätten till att få tillgång till miljöstugan.

Det är alltså inte tillåtet att slänga grovsopor (inkl. julgranar) och hushållsavfall i miljöstugan. Kartonger ska vikas ihop och plattas till. Det är tillåtet att slänga hård- och mjukplats, metall, elektronikavfall, tidningar, kartonger samt färgat och ofärgat glas i miljöstugan.

Nytt värmesystem

Föreningen har bytt fjärrvärme mot frånluftsåtervinning för att värma huset. Besparingen ligger just nu på ≈ 60 % (beräknat var 45-50%, så det är över förväntan). Intrimning pågår fortfarande och beroende på december- och januarivädret så kan statistiken komma att ändras något.

Intrimning av alla enskilda lägenheter kommer att ske i slutet på januari, vilket kommer att bespara ytterligare energi när det blir jämnare temperatur. Alla boende kommer att få en avisering om datum.

Föreningens ekonomi

Vår ekonomi ser bra ut och styrelsen har lagt budgeten för kommande verksamhetsår. Mer information om ekonomi kommer på nästa årsmöte.

Säkerhetsdörr

Om du är intresserad av att köpa en säkerhetsdörr (föreningen betalar inte den, men hjälper till med en gemensam upphandling), kan du fylla i din intresseanmälan här senast den 10:e januari 2017:

http://goo.gl/2FKdfF

Datum för öppet hus & styrelsemöten

Eftersom att intresset för öppet hus har varit litet, kommer vi att framöver ha öppet hus en gång per kvartal. Nästa datum för öppet hus är den 16 mars 2017.

Datum för styrelsemöten 2017 är:

  • 9 januari
  • 13 februari
  • 13 mars
  • 10 april
  • 8 maj

Levande ljus

Såhär i juletider, glöm inte bort levande ljus som kan orsaka brand.

Om du fastnar i hissen

Tips! Signalknappen som finns på panelen är kopplad till en jourtelefon. Om man håller den intryck tillräckligt länge (15 sek) kommer man att få prata med hjälp, och få hjälp.

Andra nyheter

Föreningen har köpt in ett system som möjliggör bokning av tvättstugan via Internet. Vi återkommer med information när systemet är installerat och på plats.

De nya porttelefonerna är nu på plats (21 december) och det går bl.a. att söka på efternamn och att ha flera nummer kopplade till samma lägenhet, till skillnad från innan då endast ett nummer per lägenhet kunde kopplas in. Viss justering av systemet pågår, men vill du koppla in porttelefoni eller ha flera nummer inkopplade så anmäl ändringen på hemsidan, så löser vi det så fort som möjligt.

Tips! Om du vill ha mail från styrelsen, kan du anmäla din e-postadress på hemsidan, så kommer alla ”blogginlägg” direkt till din mail när de publiceras. Du hittar rutan på startsidan på www.engelsmannen4.se.