Protokoll medlemsmöten

Protokoll extra medlemsmöte den 11 oktober

By 14 oktober, 2016 No Comments

Protokoll: Extra medlemsmöte

11 oktober kl. 19.00 i det nedre garaget

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterareFranz Fischer väljs till mötesordförande och Jenni Pulli väljs till sekreterare
 3. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.Dennis Peyron och Ulrich Dorwarth väljs till justerare och rösträknare.
 4. Fråga om kallelse behörigen skett.Medlemsmötet beslutar enhälligt JA på denna punkt.
 5. Godkännande/fastställande av dagordning.Medlemsmötet beslutar enhälligt JA på denna punkt.
 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
 7. MiljöstuganMedlemsmötet beslutar enhälligt att installera övervakningskamera i miljöstugan. Straffskalan bestäms av mötesdeltagarna till följande:
  1 varning inkl. betalning för bortforsling av sopor, för felaktigt sorterade sopor. Vid andra varningen stängs medlemsbostaden av från miljöstugan.Medlemsmötet beslutar också att inte ta in någon container.
 8. AnslagstavlorMedlemmarna beslutar att skaffa en tudelad anslagstavla: en med låsbar del (för medlemsinformation) och en ”anslagstavla” för de boende, t.ex. annonser och liknande. Anslagstavlorna placeras mitt emot brevlådorna.
 9. Staket/gångväg mellan parkeringsplatserna och övre gårdsplanenMedlemmarna beslutar att inte införskaffa ett staket.
 10. Porttelefonisystem
  Medlemmarna beslutar att vi ska införskaffa en ny porttelefon. Medlemmarna beslutar att namn ska stå på porttelefonin. Övrig formalia behöver inte beslutas om på mötet.
 11. Garage
  Beslut: Styrelsen fortsätter att driva ärendet. Ärendet överlåts inte på en extern person.
 12. Cykelställ inkl. rensning av cyklar
  Beslut: rensning av cyklar ska ske. Cyklar märks upp med lapp i 3 mån, omärkta cyklar forslas därefter bort. Ev. inköp av flera cykelställ efter det.
 13. Mötet avslutas

PDF-version av protokollet