Allmänt

Hissreparation uppskjuten

By 10 juni, 2016 No Comments

Vårt service-/underhållsföretag för hissar, ITK, har fått besked om att det materiel som behövs för åtgärderna är försenat och kommer först om ca. 2 veckor.

Detta innebär att de inte kommer hinna med att utföra arbetet innan sommaren utan återkommer med åtgärd under slutet av augusti.

Arbetet som ska utföras på våra hissar är inte av akut karaktär och ITK ser ingen orsak till oro för driftstopp pga. denna försening.