Kallelse

Ärendelista extra medlemsmöte

By 6 juni, 2016 No Comments

Bifogat finner ni ärendenlistan som kommer att behandlas på det extra medlemsmötet den 15 juni kl. 19.00.

3 nya ärenden har inkommit:

  • Avgift för felsorterade sopor och olovliga grovsopor alt. övervakningskamera i miljöstugan
  • Längre framförhållning på kallelsen till årsstämman (kräver stadgeändring och 2 ordinarie årsstämmor)
  • Tidsbegränsa valet av styrelseledamöter

Ladda ner/öppna PDF