Allmänt

Miljöstugan

Bråskande INFO – miljöstugan har inte blivit tömd sedan ett tag tillbaks. Styrelsen håller på att kontrollera med Ragn-Sells om varför de inte har tömt samt att den måste tömmas omgående.

Vänligen lämna inget i miljöstugan innan den har blivit tömd. Tack styrelsen