Protokoll styrelsemöte

Sammanfattning styrelsemöte maj 2015

Här kommer en sammanfattning från det sista årsmötet innan årsstämman på måndag:

Årsredovisningen är klar och kommer att delas ut under helgen i alla brevlådor. Detaljerna i den kommer att gås igenom på årsstämman, där Deloitte kommer att närvara.

Innergårdsrenoveringen är nu klar, dvs. det sitter plattor på marken. Spottarna kommer att fixas så att samtliga lyser. Vi kommer även kolla upp bygglov för en liten ”kub” där man ska kunna röka, så att man inte röker precis vid entréerna.

Soporna töms nu måndagar och torsdagar. Det verkar som att vi nu har tillgång till bättre sopsugsbilar som kan suga upp allt i soptanken. Det har även tagits in en extra bil av sopföretaget under en period för att komma ikapp med arbetet.

10 lägenheter har anmält intresse för balkonglampor. Preliminär kostnad kommer att vara c.a. 500 kr för det initiala arbetet med en lampa, och sedan 250 kr per lampa därutöver efter ROT, samt då kostnaden för det antal lampor som man har beställt. Vi återkommer med mer information om det till dem som beställt.

Vi håller på att se över värmesystemet i vårt hus, och kommer att undersöka vad ett byte kostar, för att kunna halvera uppvärmningskostnaderna. Projektet har inte kommit igång ännu, men är initierat.

I samband med årsmötet så kommer jag (Jenni), Ulf och Alexander att avsluta våra uppdrag i styrelsen. Vi tackar för oss 🙂 Lena, Besime och Franz kommer att sitta kvar och valberedningen har tagit fram nya kandidater som kommer att presenteras på årsstämman.