Sammanfattning styrelsemöte 8 april 2015

Intresseanmälningar

Avfallskvarn

Vi har 3 st avfallskvarnar som inte hämtats ut av dem som beställt dessa. Vi tar nu emot intresseanmälningar för dessa avfallskvarnar, först till kvarn. Föreningen har betalat avfallskvarnen, men installationskostnaden betalas av den som vill ha avfallskvarnen. Vi återkommer med prisuppgift för installationen.

Anmälan är inte bindande, eftersom att vi inte kan lämna pris just nu. Vi kommer att fråga de som anmält sig i turordning om de vill ha avfallskvarn.

Gör din intresseanmälan här senast 1 maj.

Balkongbelysning

Vi tar emot intresseanmälningar för att installera balkongbelysning. Lampa och installation bekostas av den boende, men vi kommer att försöka få ett rabatterat pris om många är intresserade. Vi kommer då också att rekommendera ett företag som får borra i fasaden.

Lampan är från Gnosjö Konstsmide och kostar 329 kr. Den finns i tre olika färger som man får välja på:

7516-250.p.1.modena 7516-320.p.1.modena 7516-750.p.1.modena

Gör din intresseanmälan här senast 1 maj.

Motioner till årsstämman

Om du vill skicka in en motion till årsstämman så ska du göra det senast den 10 maj. Skicka din motion till arsstamma@engelsmannen4.se eller lägg den i brevlådan i entrén.

Årsstämman äger rum den 18 maj. Vi kommer att skicka ut en kallelse och dagordning innan det.

Valberedning

Om du vill sitta i kommande styrelse, så kan du anmäla ditt intresse till valberedningen. Alla har fått information i sina brevlådor om detta. Valberedningen nås även på valberedning@engelsmannen4.se.

Sopor

Stockholms stad har omorganiserat sin sophantering och därför har soporna inte blivit hämtade. Envac och RenoNorden skyller på varandra. Vi har blivit lovade sophämtning idag.

Ännu en påminnelse – eftersom att vi redan har problem med råttor är det att föredra om man inte lägger sina sopor utanför soprören. Både fåglar och råttor dras till detta och vi har redan problem med råttor i förråden.

Bra om alla kan hjälpas åt med att hålla vår förening ren och fräsch.

Ekonomi

Vi kommer att amortera ytterligare 1 miljon på föreningens lån, för att sänka räntekostnaden.

Borttagning av växtlighet på innergården

På grund av problemen med råttorna kommer vi att ta bort växterna som är längsmed garaget på innergården. Arbetet påbörjas idag.

Hissbesiktning

Hissarna är nu besiktigade och delvis fixade. ”Klonk-ljudet” från hissarna beror på slitage i bromssystemet. Bromssystemet är plomberat och slitna delar går inte att byta ut, utan vi måste byta ut hela bromssystemet till hissarna i båda husen. Detta kommer att göras och då stängs hissarna av under c.a. 1 dag.

One Comment

  • Robert Brant skriver:

    Hej! Råttorna flrsvinner inte bara för att växterna är borttagen. De söker sig till mat t.ex. sopnedkaster och skräp som finns runtom. Råttorna finns i mängd vid 58 an och trapporna intill bron. Vissa växter håller t.o.m bort råttorna. Borttagning har förstört för igelkotten som husera runt området..Igelkotten kryper under löven o dylikt efter mat, kan vara det som har misstaggits för råttor.