Allmänt

Hyres- och avgiftsavier kommer att levereras digitalt

Om du har anslutit ditt personnummer till tjänsten Kivra (tidigare Brevo) så kommer du framöver att få dina hyres-/avgiftsavier digitalt till din digitala brevlåda. Vår ekonomiska förvaltare Deloitte har anslutit sig till den tjänsten, vilket innebär att om du redan har ett konto hos Kivra så får du dina avier dit.

Om du inte är ansluten till tjänsten får du dina avier i pappersformat även fortsättningsvis.

Om du är ansluten till tjänsten men vill ha dina avier i pappersformat så kan du välja i inställningarna på ditt konto vilka utskick som ska ske digitalt och vilka som ska ske via papper. Inställningen gör du själv på Kivra genom att logga in och sedan klicka på kugghjulet.

Tjänsten är gratis och används idag av t.ex. Upplysningscentralen, Skandia och en rad myndigheter.

Denna ändring gäller från och med mars.