Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte 19 november 2014

Här kommer en sammanfattning på styrelsemötet som ägde rum den 19 november.

 • Vi har fått ett erbjudande om att montera lampor på balkongerna. Lampan som föreslogs passade inte tekniskt. Vi jobbar vidare med balkongbelysningsfrågan. Viktigt är att eventuell montering görs på ett korrekt sätt så att det inte uppstår sprickor i fasaden p.g.a. t.ex. vatten som fryser till is. OBS! Det är även fortsatt inte tillåtet att borra i fasaden/på balkongen.
 • En rad lägenheter har även i år problem med värmen. Det nya driftsystemet är på plats, så värmen borde fungera som den ska nu. Vi kommer inte att göra en översyn i samtliga lägenheter av värmen, utan de som drabbas av att det är kallt får kontakta Driftia. Föreningen tar den kostnaden, oavsett om det är hyresgäst eller bostadsrättsägare.
 • Vår likviditet är bra och vi kan betala våra räkningar. Föreningen har sålt en lägenhet för 1,98 miljoner. Vi kommer att amortera 1 miljon på föreningens lån för att sänka räntekostnaden. 200 000 kr avsätts till takreparation och resterande sätts in på ett sparkonto.
 • Vi kommer att åtgärda taken i husen så att kastvindar och vatten inte tränger in i fasaden och orsakar sprickor. Arbetet beställs. Detta åtgärder även problem i de lägenheter där det läcker in och blir vattenskador.
 • Vi kommer att titta på installation av bergvärme. Installationskostnaden är ganska dyr, men sänker själva värmekostnaden långsiktigt. Mer information om detta senare.
 • Vi skulle beställa staket till marklägenheterna. Det visar sig att firman som skulle utföra arbetet har gått i konkurs. Vi tar in nya offerter.
 • Vi kommer att ta fram nya kontaktrutiner och nya policies för föreningen. Information om detta kommer framöver. Arbetet är inte klart.
 • OVK:n (obligatorisk ventilationskontroll) är nu klar, sånär som på ett antal lägenheter som Driftia inte har fått tillgång till för andra gången. Berörda lägenheter kommer att få mer information om detta, och hur vi går vidare. OVK:n kan inte lämnas in till myndigheterna förrän alla lägenheter har besiktigats.
 • Det är inte tillåtet att röka i eller i anslutning till entréerna, detta drar in rök i trapphuset.
 • Man får inte slänga kuddar och kartonger i soprören. Endast hushållssopor. Övriga sorters sopor som inte är farligt avfall (dvs. glas, kartonger, tidningar, metallförpackningar, möbler, etc.) slängs i grovsoprummet.
 • Vi kommer att ha öppet hus i styrelserummet under december, januari, februari och mars. Se datum på hemsidan. Därefter kommer vi att utvärdera om vi ska fortsätta med det.