Styrelsemöte 23 oktober 2014

Här kommer en sammanfattning på styrelsemötet den 23 oktober.

Värmen i lägenheterna

Som vanligt den här årstiden så är det problem med värmen i lägenheterna. Detta beror till stor del på att temperaturen utomhus svänger mycket under dag och natt, vilket gör att värmeregleringen har svårt att anpassa sig. Vidare är systemet på manuell drift i väntan på ersättningsdel, som bör komma veckan som kommer eller senast veckan därefter.

Vi avvaktar ett par dagar till och ser om det blir bättre, innan vi kontaktar Driftia för en översyn av hela huset, då det verkar vara obalans i systemet vilket stör samtliga lägenheter.

Budget och ekonomi

Vi har nu gått igenom budgeten för 2015 och konstaterat att merparten av underskott är eller kommer att bli under kontroll. Vi har beslutat att inta ta på oss några större, extraordinära kostnader och vi kommer även att se över leverantörsavtal. Som tidigare meddelats har vi även amorterat på våra lån, vilket sänker räntekostnaden för lånen, som är den enskilt största utgiftsposten i vår budget. Vi kommer även att amortera ytterligare på lånen, när några lägenhetsförsäljningar blivit klara.

Generellt ser det mycket ljusare ut i budget, även om underskottet inte kommer att hinna regleras under 2014 och kanske inte under 2015, men vi är på väg åt rätt håll. Närmare information presenteras vid nästa ordinarie medlemsmöte/årsstämma.

Takbesiktning

Några av våra boende har problem med vatten som kommer in i lägenheterna när det blåser och regnar. Vi har gjort en takbesiktning och bl.a. så har det noterats att balkongplattorna inte har fogats. Vi kommer att behöva göra om takplåten och korrigera lutningen, samt vidta lite andra fastighetstekniska åtgärder. De boende som berörs kommer att hållas informerade.

Höstbrev

Vi kommer att, den kommande veckan, komma ut med ett höstbrev med lite allmän information och även samla in intresseanmälningar till en eventuell, ny balkonginglasnings-omgång. Mer information i veckan som kommer.

Felanmälningar och kontakt med styrelsen

Vi kommer att byta rutiner för hur man kommer i kontakt med styrelsen via e-post och telefon. Mer information om detta kommer så fort vi har beslutat om nya rutiner.

Ny OVK

Som tidigare meddelats så kommer Driftia att göra en ny OVK hos dem som inte släppte in Driftia förra gången samt hos dem som har en felaktig köksfläkt ansluten till systemet. Detta sker vecka 47.

Porttelefoni

I ett led att sänka kostnaderna för föreningen kommer nybeställningar av inkoppling av porttelefoni från och med nu att kosta 500 kr. Detta är arbetskostnaden för att koppla in telefonin, som den boende alltså betalar själv från och med nu (engångsavgift).