Allmänt

Korttidsuthyrning – t.ex. Airbnb

Att hyra ut sin lägenhet under en kortare tid, t.ex. via tjänsten Airbnb eller motsvarande, är att betrakta som en andrahandsuthyrning och därför gäller samma regler för t.ex. två veckors uthyrning som för annan andrahandsuthyrning.

Så fort någon annan än bostadsrättsinnehavaren självständigt brukar lägenheten är det juridiskt sett en andrahandsupplåtelse. Det gäller oavsett om man tar betalt eller upplåter lägenheten till uthyrning gratis. När det är fråga om andrahandsuthyrning krävs alltid bostadsrättsföreningens (styrelsens) tillstånd.

Tillståndet gäller då för en viss angiven andrahandshyresgäst. Om styrelsen inte lämnar tillstånd kan man pröva sitt ärende i Hyresnämnden.

Tänk på att då du hyr ut din lägenhet i andra hand är det alltid du som står ansvarig gentemot föreningen för eventuella störningar till exempel. Om det blir frågan om uthyrning i större omfattning, som någon form av hotellverksamhet, kan det strida mot det ändamål som lägenheten är för. Att använda sin bostadsrättslägenhet i strid mot ändamålet för föreningen kan ligga till grund för en uppsägning av nyttjanderätten till lägenheten.

Sök alltid tillstånd i god tid om du planerar att hyra ut din lägenhet via Airbnb eller en annan, liknande tjänst.

Om andrahandsuthyrning kan du läsa mer här.