Sophantering

Upprepade stopp i våra sopsug

Hej!

Trafikkontoret skriver såhär till oss:

Att det blir stopp i sopsugen beror på att det slängs annat avfall än hushållsavfall. Avfall som t.ex. krukväxter, bag in box, pizzakartonger, mattor o.s.v. fastnar i röret när sopsugsbilen ska tömma tanken och det blir stopp. Slängs det ”vanliga” soppåsar är det inte några problem att tömma.

Varje gång det blir stopp måste Envac, tillverkaren av sopsugen, åka till er adress och ta bort föremålen som sitter i vägen för tömningen. För detta debiterar Envac er, och en kostnad på ca 2 000 kr/tillfälle är inte ovanligt. Det innebär att om ni har stopp en gång i veckan på grund av att fel sopor slängs i sopnedkastet får ni en extra, helt onödig, kostnad på 104 000 kr/år. En kostnad som läggs på de boendes avgift till Bostadsrättsföreningen.