Nu finns Brf Engelsmannen 4 på Facebook

En del nyheter som publiceras i bloggen hittar ni även nu på Facebook.

En grupp för de boende finns här (om du t.ex. vill köpa/sälja prylar eller diskutera något, etc.).

Viktiga saker kommer vi fortfarande att informera om på bloggen och i trapphusen.