Hushållssopor

Som ni alla vet, eller borde veta vid det här laget, så är det ABSOLUT FÖRBJUDET att slänga hushållssopor i miljöstugan!

Det är en sanitär olägenhet då det drar till sig skadedjur och väldigt dålig lukt.

Hushållssopor ska slängas i något av de två soprören vi har på gården mellan våra hus. Och är det händelsevis stopp i det ena, var snälla och släng i det andra tills vi åtgärdat problemet.

Om vi inte kan hålla det rent i miljöstugan kommer vi att tvingas stänga den igen.