Allmänt

Andrahandsuthyrningar

Styrelsen vill påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut sin bodstad i andra hand utan tillstånd från styrelsen.

Detta säger både Bostadsrättslagen och våra stadgar. Du kan läsa mer om det i Fastighetsägarnas faktablad (PDF).

Om man hyr ut i andra hand utan tillstånd är det skäl för uppsägning av kontraktet, även om man har köpt lägenheten. Däremot kan du skicka in en ansökan till styrelsen (lägg i någon av styrelsens brevlådor i respektive port), och styrelsen beviljar då andrahandsuthyrning för max 1 år i taget förutsatt att anledningen är godtagbar.

One Comment

  • Robert Brant skriver:

    Har föreningen någon ide om vem som bor var??? tycks många okända ansikten som kommer och gå.