Vi har noterat att det står väldigt många cyklar både i våra cykelrum men även utanför husen. Många är ”skruttiga” och har punka t ex. Det kan vara så att folk som flyttat har lämnat kvar dem.

Nu ber vi er alla som äger en cykel och vill ha den kvar att märka upp den med ert namn/adress.

De cyklar som saknar namn den 30 juni kommer vi att slänga alt. skänka bort.

På så vis hoppas vi på lite mer ordning, och framförallt, plats för andra cyklar som verkligen används.