Miljöstugan är öppen 06-22

Många rapporterar att nycklarna inte fungerar till miljöstugan.

Miljöstugan är öppen mellan 06 och 22 alla dagar, så försöker man komma in i miljöstugan utanför dessa tider så kommer inte nycklarna att fungera.