Dörr på Holbergsgatan 90 åtgärdas

Dörren på Holbergsgatan 90 kommer att fixas till, så att den inte är så trögöppnad.

Detta sker troligtvis i morgon, tisdagen den 8 januari.