Sophantering

Otillåtna sopor i miljöstugan

Tyvärr har någon nu ställt in en gran i miljöstugan, en spegel och även lämnat sina ordinarie hushållssopor där. Vi har alltså ingen grovsopshämtning och dessa kommer inte att fraktas bort av någon. Vi har inte heller anställt någon sopansvarig som plockar upp det som andra lämnar efter sig.

Om det inte fungerar med miljöstugan måste vi tyvärr stänga den igen och se om vi kan hitta en annan lösning.

Kostnaderna för att frakta bort enstaka grovsopor blir mycket stora. Bevisligen fungerade det inte med att erbjuda en grovsopscontainer då denna stod öppen och soporna spreds omkring den, vilket också var otrevligt för de boende på Björnsonsgatan 58.

Dessutom kommer det inte att vara så trevligt när granen barrat av sig i miljöstugan och hushållssoporna börjar lukta.