Allmänt

Ärenden som legat hos Svenska Bostäder

Om du som hyresgäst/köpare har något ärende som du har haft med Svenska Bostäder, hör gärna av dig till någon av oss i Styrelsen och berätta det. Vi har inte fått en överlämning på alla ärenden, så meddela gärna oss om du ska flytta, om du hyr ut i andra hand, etc. Mycket viktigt att det kommer till styrelsens kännedom!