Protokoll styrelsemöte

Rapport styrelsemöte november 2012

Sammanfattning av styrelsemöte i Brf Engelsmannen 4 den 19 november 2012

 • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
 • Styrelsen konstaterar att städdagen var lyckad men till nästa år behöver vi en bättre förteckning och fördelning av uppgifter.
 • Byte av filter i lägenheterna gör de boende själva. Dessa kostar 68 kr styck och kan beställas direkt från http://www.acticon.se/se/filter-till-easy-vent/komfortfilter-f7/komfortfilter-f7-310/. Filter har namn Acticon EasyVent F7310.
 • Gräsklippning, snöskottning och annan markservice är beställd till föreningen.
 • Vi bestämmer att fortsätta med de ordningsregler som vi hade hos Svenska bostäder. Dessa har publicerats på bloggen.
 • Förslag har inkommit om att ordna grillplats till våren.
 • Temperaturen i lägenheterna regleras av värmen utomhus. Det ska inte vara varmare i lägenheterna än 20 grader och 16 grader är minimum enligt svensk lag. Temperaturen i lägenheten ska alltså vara mellan 18 och 20 grader.
 • Observera att man inte ska täcka över båda elementen/ventilationshålen i lägenheten för då blir det kallt, då ventilationen inte fungerar.
 • Driftia stänger av vatten till en kostnad som den boende betalar. Droppande kranar ska man ordna själv som bostadsrättsinnehavare.
 • Styrelsen har fått frågor om inglasning av balkong. Denna fråga bordläggs till våren. Innan beslut fattas kommer vi att gå ut med förfrågan om intresse.
 • Styrelsen har fått frågor om avfallskvarn. Vi kommer att gå ut med förfrågan om detta.
 • Vi behöver vinterskydda garaget. Styrelsen arbetar på ärendet.
 • Styrelsen beslutar att inte ha en julgran i år, men vi bordlägger frågan till nästa år om föreningen har pengar. Styrelsen har helt enkelt inte hunnit ordna en julgran i år bland alla andra ärenden.