AllmäntSophantering

Miljöstugan och container för grovsopor

By 8 november, 2012 december 3rd, 2012 No Comments

En container för grovsopor står uppställd på Björnsonsgatan 58. Containern är uppställd 8-22/11 och är låst med kodlås (Har delatats ut i postfacken). Containern kan användas för att slänga grovsopor och för trädgårdsavfall från föreningens städdag (söndag 11/11 kl 12.00)

OBS Elavfall, glödlampor och miljöfarligt avfall får EJ kastas i containern!

Miljöstugan öppnar inom kort

Styrelsen har upphandlat tjänster för avfallshantering av entreprenören Ragn-Sells AB för hämtning av sorterade sopor från Miljöstugan på Holbergsgatan 90. Det innebär att miljöstugan kommer att kunna återöppnas inom kort!

En viktig förändring är att miljöstugan inte längre kommer att ha kärl för grovsopor. Grovsopor ska lämnas till närmaste återvinningscentral Bromma, Linta Gårdsväg 16, 168 74 Bromma. Skälet till att grovsopor inte längre kan lämnas är kostnadsmässigt där hanteringen av grovsopor är väldigt dyr.

Läs mer om vad som gäller för sophanteringen i Brf Engelsmannen 4 på hemsidan www.engelsmannen4.se

PS Glöm inte att prenumerera på BRF Engelsmannens nyhetsbrev. Besök hemsidan och registrera dina uppgifter!

Styrelsen
BRF Engelsmannen 4