Container för grovsopor

Under två veckor, från 8/11 till 22/11 kommer det att finnas en container för grovsopor uppställd för föreningens medlemmar. Containern kommer att vara låst med kodlås, koden kommer att finnas tillhands från 8/11.