Välkommen till Brf Engelsmannen 4!

Hej och varmt välkommen till Brf Engelsmannen 4!

Här nedan hittar du svar på vanliga frågor, som uppkommer i samband med inflyttning. Välkomstbrev ska du ha fått i samband med att du flyttade in, men om du inte har fått det vänligen kontakta styrelsen.

Läs igenom våra ordningsregler genom att klicka här. Dessa är grunden till en trivsam boendemiljö, och en förutsättning för en välfungerande förening med god grannsämja.

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsärking. Det innebär att du inte behöver teckna ett bostadsrättsförsäkringstillägg, men du är skyldig att ha en giltig hemförsäkring.

Elavtal/-nummer

Numret till elen kan du få av Fortum, om du ringer dit med namn och adress på den tidigare boende.

Lägenhetsnummer

Hittar du här.

Bredbandsavgift

På avgiftsavin står det ”bredbandsavgift”. Detta är en s k nätavgift och måste betalas oavsett om man har internet-abonnemang eller inte.

Installation av tvätt- & diskmaskin

Det är OK att installera tvätt- och diskmaskin i lägenhet om installationen görs på ett fackmannamässigt sätt och du har fått godkänt av styrelsen. Tänk på att du behöver ha droppskydd under diskmaskinen och att inkoppling av vattenslangar för såväl tvätt- som diskmaskin måste vara korrekt utförda.

Ombyggnationer och renoveringar i lägenheten

Om du planerar att göra större renoveringar i lägenheten, t.ex. riva ut köket eller badrummet, eller modifiera bärande väggar, måste du först kontakta styrelsen. Detta måste ske INNAN du påbörjar arbetet. Vidare ska du anlita hantverkare som kan lämna intyg på fackkunskaper, till styrelsen. Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen gäller inte om det uppstår skador i lägenheten, om du inte har skickat in intyg.

Kollektiv bostadsrättsförsäkring

Styrelsen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla boende i huset. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte behöver teckna ett extra tillägg till din hemförsäkring. Däremot skall du ha en giltig hemförsäkring.

Senast ändrad 2016-12-28