Om ditt ärende är akut, exempelvis vid vattenläcka som kan orsaka stor skada, brandlukt, så kontakta CEMIs jour på 08-18 70 00 – dygnet runt jour. Ring också 112 om det råder akut fara, t.ex. vid misstanke om brand. Om ärendet kan påverka andra boende så informera gärna även styrelsen.

Kontakt med styrelsen

Kontakta styrelsen

Du bor på:

Är du en robot?Genom att skicka in formuläret samtycker jag till att informationen jag lämnar kommer att behandlas av BRF Engelsmannen4 och kommer användas för att lösa ditt ärende. BRF Engelsmannen4 kan komma att dela med sig av dina uppgifter till någon av föreningens leverantörer för att lösa ditt ärende. Dina uppgifter kommer att sparas av BRF Engelsmannen4 tills ditt ärende är löst.

Föreningens post-/fakturaadress

Postadress

Brf Engelsmannen 4
c/o Lena Pehrson
Holbergsgatan 90
168 45 Bromma

Fakturadress

Avtal, fakturor, mäklarinformation, etc. skickas hit

Brf Engelsmannen 4
Ref. 20951
FE 236
838 73 Frösön

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar når du på fornamn@engelsmannen4.se:

Kontakt med valberedningen

Kontakta valberedningen

För verksamhetsåret 2020/2021 ingår följande personer i valberedningen;

  • Ulrich Dorwarth

Vill du sitta i styrelsen, kontakta valberedningen på valberedning@engelsmannen4.se.

Felanmälan

För störningar, t.ex. hög musik och motsvarande, ringer du störningsjouren.

Du hittar alla felanmälningsformulär på engelsmannen4.se/felanmalan.

Vill du beställa taggar eller har andra nyckelfrågor? Gå till sidan för Nyckelärenden.

Saknar du avgiftsavi eller har andra frågor om din hyra/avgift? Kontakta då föreningens ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna på 08- 617 76 00 eller skicka e-post till felanmalan@fastighetsagarna.se.

Har du problem med din lägenhet eller upptäckt ett fel i trapphuset och vill göra en teknisk anmälan? Gå till sidan Felanmälan.

Vill du beställa eller ändra porttelefonin? Gå till sidan för Porttelefon.

Senast ändrad 2019-09-03