Brf Engelsmannen 4 anlitar en s k tjänsteleverantör som heter Zitius. Zitius tillhandahåller ett utbud av tjänsteleverantörer för dig som privatperson, både för bredband, telefoni och TV. Zitius har i sin tur avtal med de tjänsteleverantörer som du som privatperson tecknar avtal med. T.ex. AllTele, Bahnhof, Bixia, Bredband2, Canal Digital, Tyfon och Universal Telecom. Du kan se aktuella tjänsteleverantörer på www.bredbandsvaljaren.se.

Felanmälan

Du felanmäler i första hand problem med Internet, TV och telefoni till din tjänsteleverantör, dvs. det företag som du har tecknat avtal med (exempelvis Bahnhof).

Trasig fiberconverter

Om du har en trasig fiberconverter som behöver bytas, och du har köpt lägenheten, kontaktar du din tjänsteleverantör för support.

Det kan också vara så att det är nätadaptern som inte fungerar, och själva fiberconvertern inte är trasig. Vill du prova själv kan du köpa en nätadapter för ca. 199 kr, t.ex. denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/fast-utspanning/natadapter-med-dc-pluggar-5-v-3000-ma-p44255

Det kan också vara så att det blir ett DHCP-problem om du har IP-telefoni inkopplat. Ett tips kan vara att koppla ur telefonen, och se om det blir bättre.

Senast uppdaterad 2016-12-28