Årsredovisningen och revisionsberättelse

By 9 juli, 2020 Allmänt

Den 30 juni hölls årsstämma för 2019 online. Under mötet var 29 medlemmar närvarande och godkände årsredovisningen.

Årsredovisningen samt revisionsberättelse har nu lagts på hemsidan på följande sida.