Protokoll från årsstämman maj 2018

Bifogat finner ni protokoll från årsstämman som hölls i maj 2018, avseende föregående verksamhetsår (2017).

Protokoll årsstämma