Protokoll styrelsemöte 10 oktober 2016

Sammanfattning av styrelsemötet den 10 oktober 2016:

  • Tvättstugepanelen på Holbergsgatan 90 är trasig. Ny beställd.
  • Ekonomin är i balans.