Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Hej!

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

Arbetsgrupp för Garaget & Trädgården

| Allmänt | No Comments

Styrelsen är på jakt efter medlemmar som vill engagera sig i frågor rörande garaget och vår utemiljö. Vi kommer därför…

Släng din julgran på innergården

| Allmänt | No Comments

Nu på söndag (13:e januari) är det sista dagen du kan slänga din julgran på innergården, vid föreningens gran. Från…

Sammanfattning av styrelsemötet 2018-12-13

| Allmänt | No Comments

Följande är en kort sammanfattning från styrelsemötet den 13 december. Styrelsen har beslutat om budgeten för 2019. Styrelsen kommer börja…

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 13/9
 • 11/10
 • 8/11
 • 13/12

Kommande Öppet Hus

Inga planerade just nu

Andra händelser

 • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.