Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Hej!

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

Angående Stamspolning

| Allmänt | No Comments

Interspol kommer, på uppdrag av föreningens styrelse att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp i Fastigheterna på Holbergsgatan 90 och…

Sammanfattning Styrelsemötet 2019-02-14

| Allmänt | No Comments

Styrelsen behandlade bland annat följande frågor: Ny uppkommen vattenskada på Holbergsgatan 90. Styrelsen beslutade i att undersökning av alla stammarna…

Föreningen saknar bygglov för balkonginglasning

| Allmänt | No Comments

Det har uppdagats att föreningens bygglov för balkonginglasning har löpt ut. Styrelsen har tagit tag i processen för att söka…

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 14/3
 • 18/4
 • 23/5

Kommande Öppet Hus

Inga planerade just nu

Andra händelser

 • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

 • Årstämma 21 maj

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.