Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Hej!

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

Sommarbrev 2019

| Allmänt | No Comments

I går delades sommarbrevet ut till alla medlemmar. Sommarbrevet kan också hittas här.

Hissen på H90

| Allmänt, Tillfälliga problem | No Comments

Med anledning av hissdörrarna inte öppnades som de skulle på plan 7 på Holbergsgatan 90 gjordes en hissbesiktning. I samband…

Föreningen kommer byta ekonomisk förvaltare

| Allmänt | No Comments

Styrelsen har under en längre tid haft problem med vår ekonomiska förvaltare och har därför valt att byta ut denne…

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

Kommande Öppet Hus

Inga planerade just nu

Andra händelser

  • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

  • Årstämma 21 maj

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

  • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
  • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
  • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

  • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

  • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
  • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

  • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December

Budgeten för föreningens kommande verksamhetsår sätts.