Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Hej!

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

Tänk på att förvara dina saker säkert

| Allmänt | No Comments

Nu när vi har byggt om våra barnvagnsförråd och cykelförråd vill föreningen också påminna alla boende om att de här…

Påminnelse: Byt dina filter under fönstren

| Allmänt | No Comments

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att filtren under fönstren i lägenheten behöver bytas med jämna mellanrum. Den boende ansvarar själv…

Föreningsstämma och grillning 15 september

| Allmänt | No Comments

Lördagen 15 september kl. 15.00 hålls en föreningsstämma angående stadgeändringarna. Plats: Tvättstugan i Björnsongatan 58 Efter föreningsstämman inbjuds samtliga boenden…

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 13/9
 • 11/10
 • 8/11
 • 13/12

Kommande Öppet Hus

Inga planerade just nu

Andra händelser

 • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December