Välkommen till Brf Engelsmannen 4

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma

Hej!

Vad vill du göra idag?

Nyheter från föreningen

Senaste nyheterna / Fler nyheter

Tvättmaskinsbyte på Björnsonsgatan 58

| Björnsonsgatan 58 | No Comments

En av tvättmaskinerna har under en tid varit trasig på Björnsonsgatan 58. Då maskinen gått sönder på ett sådant sätt…

Ventilationen ur funktion på Holbergsgatan 90

| Holbergsgatan 90 | No Comments

Många i fastigheten har noterat att ventilationen i såväl kök som badrum har slutat fungera. Gissningsvis skedde detta i samband…

Fråga och svar från årsmötet

| Allmänt | No Comments

Under årsmötet fick styrelsen fråga om hyrorna för de allmänna utrymmen och hyresinkomsterna för ytorna som Bromma Stadsdelsförvaltning hyr ut…

 Få nyheterna direkt till din mail

Händer i föreningen

Kommande styrelsemöten

 • 13/9
 • 11/10
 • 8/11
 • 13/12

Kommande Öppet Hus

Inga planerade just nu

Andra händelser

 • Inget just nu

Kommande Medlemsmöten

Viktiga datum

Nedan följer en översikt av styrelsens arbete, samt vilka datum som gäller för dig som medlem i föreningen.

Januari

 • Bokslutsarbete (ekonomisk sammanfattning, årsredovisning) för föregående år görs.
 • Valberedningen bör påbörja sitt arbete för att föreslå nya styrelsekandidater.
 • De som är intresserade av att sitta i styrelsen bör ta kontakt med valberedningen.

Februari

Värmeprojekt. Termostater och flöden i lägenheterna kontrolleras.

Mars

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat på föreningsstämman (årsstämman) bör skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen, så att ärenden hinner gå ut med kallelsen (§20).

April

 • Kallelse till årsstämman får skickas ut tidigast fyra veckor innan årsstämman och senast två veckor innan årsstämman, enligt stadgarna (§19).

Maj

 • Årsstämma i föreningen, före juni månads utgång enl. stadgarna (§19)
 • Ärenden som ska behandlas innan sommaren ska vara styrelsen tillhanda

Juni

Inga aktuella händelser just nu.

Juli

 • Styrelsen har uppehåll vad avser ordinarie styrelsemöten. Ärenden som önskas behandlas på ett styrelsemöte bör skickas in så att de är styrelsen tillhanda inför maj månads möte (för att kunna hanteras och ges besked om under juni månad) eller augusti månads möte.

Augusti

September

Oktober

November

December